Küldöttgyűlés 2017.04.06.

VSZT Küldöttgyűlés

2017.04.06.

 

Beszámoló a VSZT utóbbi egy évben végzett tevékenységéről

Takács Géza előadása

 

A Felügyelőbizottság beszámolója

Kovács István előadása

 

Az ISF 2017. évi kongresszusának előkészületei

dr. Ruthner Szabolcs előadása

 

 

A vetőmag szakma idei találkozója

 

Az idei évben is Martonvásáron, ezúttal április 6-án tartotta Küldöttgyűlését a VSZT. A Szövetség vezető tisztségviselői nagy részletességgel mutatták be a az elmúlt év eseményeit, különös tekintettel a májusban megrendezésre kerülő budapesti ISF (Nemzetközi Vetőmag Szövetség) Világkongresszus szervezésére.

 

Takács Géza, a Szövetség Elnöke előadásában érdekes adatokkal szemléltette a klímaváltozás és a globális mezőgazdaság összefüggéseit és aktualitásait, majd bemutatta a VSZT szakigazgatással és szakmai szervezetekkel folytatott szoros együttműködésének eredményeit. Beszámolt a VSZT megjelenéséről az ESA 2016-os római éves ülésén és a Független Államok Közössége (FÁK) Vetőmag Szövetségének elnökének magyarországi látogatásáról is.

Az Elnök ismertette a VSZT aktív részvételét – és annak korlátait - a jogszabály-alkotási folyamatokban, mely során szót ejtett a vetőmag-felügyelet átalakulásáról, a szaporítóanyag minősítési rendszer átalakítási kezdeményezésekről, a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerre vonatkozó eseti engedélyezésről és a Vetőmag törvényben, illetve a támogatási rendeletekben történt változásokról. Az évek óta sikeresen folytatott és évről-évre tökéletesített kiemelt programok bemutatása mellett szót ejtett a Vetőmag Újság külsejének megújításáról is, kiemelte a Szövetség kommunikációs hatékonyságának ugrásszerű erősödését, majd részletekbe menően ismertette az elmúlt év gazdálkodásának alakulását.

Kovács István az új Alapszabálynak megfelelően beszámolt a Felügyelőbizottság vizsgálatairól a szervezet működésének szabályszerűségét, gazdálkodását és vagyoni helyzetét érintően, melyek során megállapításra került, hogy a VSZT az elmúlt évben is a jogszabályoknak megfelelően végezte a munkáját.

Dr. Ruthner Szabolcs, az ISF szabályozási ügyek vezetője a nemzetközi vetőmag kereskedelem fényében mutatta be a nemzetközi szövetség szerepét, küldetését és célkitűzéseit, amelyben kiemelt helyet foglal el a FAO Növénygenetikai Források Élelmezési és Mezőgazdasági Felhasználásáról szóló Nemzetközi Egyezmény támogatása, az Új Növénynemesítési Technikák (New Breeding Techniques) népszerűsítése és előnyeinek kommunikálása a széles közönség felé, valamint a rendkívül szerteágazó nemzetközi vetőmag szabályozási rendszerek összehangolása a Worldseed Partnership kezdeményezés formájában. A VSZT korábbi ügyvezető igazgatója szerint beigazolódni látszanak a budapesti kongresszussal kapcsolatos várakozások: a kiemelt érdeklődés tetten érhető a már több mint 1500 fős regisztrált delegátusi létszámban és a tárgyalási- illetve kiállítási lehetőségek maximális kihasználtságában egyaránt.

A küldöttgyűlés kizárta a VSZT tagjai közül a tagdíj nemfizetése miatt felfüggesztett tagokat, majd a részletes beszámolókat követően - teljes képet kapva a Szervezet működéséről - elfogadta a Felügyelőbizottság 2016. évi beszámolóját a szakmaközi szervezet működésének szabályszerűségéről, gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről, a 2016. évi egyszerűsített beszámolót és az Elnökség jelentését a Szakmaközi Szervezet vagyoni helyzetéről, illetve az az Elnökség beszámolóját a szervezet 2016. évi tevékenységéről.

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk