Meghívó a VSZT 2023. évi Küldöttgyűlésére

A VSZT Elnökségének döntése értelmében Küldöttgyűlésünket 2023. május 25-én Martonvásáron az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetében tartjuk 10:00 órai kezdettel.

 

M E G H Í V Ó


A VSZT Elnöksége tisztelettel meghívja a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhelye: 1113 Budapest, Ábel Jenő u. 4/b.) Küldöttgyűlésére mint küldöttet, melyet

2023. május 25-én (csütörtökön) 10:00 órakor

 

Martonvásáron az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet Tanácstermében

tartunk (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.).

 

Regisztráció 9:00 órától.


A Küldöttgyűlés napirendje:

  1. Köszöntő – dr. Vida Gyula (Agrártudományi Központ főigazgatója)
  2. Az Elnökség beszámolója a Szakmaközi Szervezet 2022. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről – Takács Géza (VSZT elnöke)
  3. A Felügyelőbizottság beszámolója a Szakmaközi Szervezet működésének szabályszerűségéről, gazdálkodásáról és vagyoni helyzetérőlMundweil József (Felügyelőbizottság elnöke)
  4. Az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek a Szakmaközi Szervezet vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása – Takács Géza (VSZT elnöke)
  5. Határozathozatal a tagdíjnemfizetés miatti tagkizárásokrólTakács Géza (VSZT elnöke)
  6. A VSZT elnökének megválasztása
  7. A VSZT alelnökeinek megválasztása
  8. A VSZT Elnökségének megválasztása
  9. A VSZT Felügyelőbizottságának megválasztása
  10. A VSZT Etikai Bizottságának megválasztása

 

Ebéd

A Küldöttgyűlés várható befejezésének időpontja 13:30 óra.


A küldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Alapszabály értelmében a nem jogi személy tag csak személyesen járhat el, meghatalmazásnak helye nincs. Ha a megválasztott küldött jogi személy, képviseletét a képviseletére (cégjegyzésre) jogosult személy látja el, vagy az a természetes személy, akit a küldöttválasztáskor a jelölőlistán a jogi személy állandó képviselőként feltüntetett.

 

Jogi személy küldött esetén a küldött önálló képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy által kiállított eseti meghatalmazás alapján is helye van a küldött képviseletének. A Küldöttgyűlésen meghatalmazotti képviselőként történő eljáráshoz kizárólag eredeti aláírásokkal ellátott meghatalmazás fogadható el, amelyet át kell adni a Küldöttgyűlés levezető elnökének. (A meghatalmazás mintája mellékelve: VSZT_23.5.31, a minta alkalmazása nem kötelező, de javasolt.)


Határozatképtelenség esetére a Küldöttgyűlést 2023. május 25-én (csütörtök) 10:30 óra időpontra hívjuk össze, ugyanerre a helyszínre, változatlan napirenddel (megismételt Küldöttgyűlés). A megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttekkel, számukra tekintet nélkül határozatképes.

Hivatkozva az Alapszabály 51-53. pontjainak rendelkezésére, tájékoztatjuk, hogy a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a www.vszt.hu honlapon megtalálhatóak.

A Küldöttgyűlés - mint minden, a Szövetség által rendezett ülés és rendezvény - a tagok számára szabadon látogatható és nyilvános, de regisztrációhoz kötött.

 

Részvételét legkésőbb 2023. május 12-ig az interneten (regisztrációhoz kérjük klikkeljen ide) vagy a VSZT Titkárságra a vszt@vszt.hu címre küldött e-mailben jelezze. Kérjük ebéd igényét jelölje meg, mert étkezést azok részére tudunk biztosítani, akik ezt előzetesen jelzik számunkra. A regisztráció elfogadásáról email formában küldünk visszajelzést.

Budapest, 2023. május 9.

Takács Géza                                                      Polgár Gábor
     elnök                                                        ügyvezető igazgató

 

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk