Meghívó összevont termékpálya taggyűlésre

Idén esedékes az öt évente megrendezésre kerülő tisztújító választás megtartása. Ennek első lépéseként az összevont termékpálya taggyűlést tartjuk, melynek időpontja 2018. április 19.

 

M E G H Í V Ó

Tisztelt Tagunk!

 

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT) Alapszabályának megfelelően öt évente tisztújító választásokat tartunk. A választások két ütemben zajlanak:

 

  1. A termékpálya taggyűléseken választják meg a termékpálya taggyűlés tagjai a küldötteket és pótküldötteket, a termékpálya bizottságok tagjait és póttagjait, valamint a szekcióbizottságok tagjait és póttagjait. A termékpálya taggyűlések javaslatot tesznek a Küldöttgyűlés számára az elnökségi tagokra. A termékpálya taggyűlések napján a Termékpálya Bizottságok és a Szekció Bizottságok alakuló ülést tartanak és megválasztják a bizottsági elnököket.
  2. Későbbi időpontban, a VSZT Küldöttgyűlésén választják meg a küldöttek a VSZT elnökét, alelnökeit, és Elnökségét, valamint az Etikai Bizottság, és a Felügyelőbizottság tagjait.

 

Elsőként a három termékpálya taggyűlést tartjuk meg. A három termékpálya (Vetőmag-szaporítói Termékpálya, Vetőmag-forgalmazói Termékpálya, valamint a Fajtatulajdonosi Termékpálya) taggyűlését és választásait – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – összevontan, egy ülés keretében tervezzük lebonyolítani.

 

Az összevont termékpálya taggyűlésre ezúton tisztelettel meghívjuk.

 

Az összevont termékpálya taggyűlések időpontja és helye:

2018. április 19. (csütörtök) 10:00 óra - MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)

Regisztráció 9:00 órától.

Napirendi pontok:

  1. Termékpálya küldöttek és pótküldöttek megválasztása
  2. A Jelölőbizottság tagjainak megválasztása
  3. Termékpálya Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  4. Termékpálya Bizottságok alakuló ülései, Termékpálya Bizottságok elnökeinek megválasztása
  5. Elnökségi tag-jelöltek megválasztása
  6. Szekció bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  7. Egyebek

      EBÉD

VSZT tagság termékpálya szerinti besorolása (VSZT_18.5.8.pdf)

Fajtatulajdonosi termékpálya jelöltek (VSZT_18.5.9.pdf)

Vetőmag-forgalmazói termékpálya jelöltek (VSZT_18.5.10.pdf)

Vetőmag-szaporító termékpálya jelöltek (VSZT_18.5.11.pdf)

Meghatalmazás minta - Összevont Termékpálya Taggyűlés 2018.04.19. (VSZT_18.5.4.docx)

 

Ebéd után a Szekció Bizottságok alakuló ülést tartanak, ahol megválasztják a Szekció Bizottságok elnökeit.

Ön a teljes délelőtti programon részt vehet, azonban csak annak a termékpályának a taggyűlésén szavazhat, amelynek tagja, és ennek alapján ahol szavazati joggal rendelkezik.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Alapszabály értelmében a nem jogi személy tag csak személyesen járhat el, meghatalmazásnak helye nincs. Ha a taggyűlésen résztvevő tag jogi személy, akkor a tag vezető tisztségviselője eseti, írásbeli meghatalmazása alapján a tagszervezet nevében eseti meghatalmazott is jogosult eljárni és a taggyűlésen jogait gyakorolni. (Meghatalmazás ide kattintva letölthető.)

A választások sikeres lebonyolítása érdekében kérjük, szíveskedjék a Termékpálya Taggyűlésen megjelenni, és szavazati jogát gyakorolni! Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Határozatképtelenség esetére az összevont termékpálya taggyűlést 2018. április 19. (csütörtök) 10 óra 20 perc időpontra hívjuk össze, ugyanerre a helyszínre, változatlan napirenddel (megismételt Termékpálya Taggyűlés). A megismételt Termékpálya Taggyűlés a megjelent tagokkal, számukra tekintet nélkül határozatképes.

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2018. április 10-ig jelezze felénk a vszt@vetomagtermektanacs.hu e-mail címen!

 

Üdvözlettel:

 

 

                  Takács Géza                                         Polgár Gábor                                                   

                      elnök                                              ügyvezető igazgató                                                    

 

 

          © VSZT 2015. | © Web: