NEBIH közlemény fémzárolt vetőmag

Közlemény a fémzárolt

vetőmag használatáról

 

 

 

A NÉBIH közleménye

 

Minősített, fémzárolt vetőmagot vessenek a gazdák!

 

"...nálunk a' Gazdák … minden a'hoz megkívántató tapasztalás nélkül a' magot elvetik, és az sokszor ki-nem-kelvén vagy elromolván, haszontalan költséget okoz..." - írja Nagyváthy János 1791-ben kiadott művében.
Európában elsőként Magyarországon született törvény a vetőmag minőségéről 1895-ben. A nemzetközi kimutatások alapján hazánk a világon az első öt legnagyobb vetőmag előállító ország közé tartozik.

 

Hazánkban a kalászos fajok esetében a felújítási arány, azaz a minősített, fémzárolt vetőmag használata nemzetközi mércével is magas színvonalú volt a 2000-es évek közepéig, aminek köszönhetően a gabonatermelés stabil ágazatává vált a magyar mezőgazdaságnak.
Ilyen előzmények után megdöbbentő és aggasztó az az adat, hogy amíg az őszi búza vetőmag-felújítási aránya Csehországban 62%, Franciaországban és Nagy-Britanniában 55% és Olaszországban is 50%, addig Magyarországon 2013. év őszén alig érte el a 25%-ot.

 

A hazai növénytermesztőknek elsődleges érdeke, hogy a megtermelt többlet termény biztonságosan értékesíthető legyen mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon. Az elmúlt évek gyakorlata már bizonyította, hogy a vásárlók az egyöntetű minőségű árualapot részesítik előnyben. Emiatt általánossá válik az az igény, hogy az áru fajtához kötött legyen.

 

A piacképes minőségi árualap előállításának, a nyomon-követhetőség biztosításának kiinduló feltétele a minősített, fémzárolt vetőmag használata. Kizárólag az ellenőrzött keretek között megtermelt, minősítő bizonyítvánnyal ellátott vetőmag garantálja a fajtatisztaságot és a használati értéket.

 

A vetőmaggal szemben támasztott minőségi követelmények közül az egyik legfontosabb, hogy mentes legyen a különböző betegségektől, állati kártevőktől és gyomnövények magvaitól. Egészséges vetőmag használata esetén van lehetőség arra, hogy alacsonyabb vetőmag-felhasználással a növények egyenletesen, hiánymentesen keljenek, és a jól fejlődő, kiegyenlített növényállományból magas terméshozam legyen elérhető.

 

A vetőmagtermesztés a növényfajták vetőmagjának szántóföldi előállítása, amelynek során a magas genetikai értékű vetőmag tétel, hatóság által ellenőrzött körülmények között kerül felszaporításra. Ebből az alapanyagból lesz az árutermesztés alapjául szolgáló vetőmag, amelynek minden azonosító adata, eredete nyomon követhető. A továbbszaporítás során, illetve az árutermesztésben felhasznált fémzárolt vetőmag megőrzi mindazokat a nemesítés során elért genetikai képességeket, biológiai értékeket, amelyekkel az adott fajta rendelkezik.

 

Hazánkban jogszabály írja elő, hogy a továbbszaporításra és árutermesztésre forgalomba kerülő, továbbá minden export és import vetőmagot hivatalosan minősíteni, fémzárolni kell. Az ennek ellentmondó magatartás illegális vetőmag-forgalmazásnak minősül.

 

A nem fémzárolt, az árutermesztésből meghagyott és visszavetett mag használata többlet-munkaráfordítást, minőségvesztést, az ismeretlen vetőmagminőség okozta megnövelt magmennyiség miatt többletköltséget, a visszavetett magban előforduló kórokozók és gyommagvak miatt pedig megemelkedett növényvédelmi kockázatot és költségeket jelent.

 

A fémzárolt vetőmag szennyeződésektől, káros gyommagoktól mentes, és biztosra vehető, hogy a kivetett vetőmag a vetőmag-minősítő bizonyítványon garantált mértékben csírázik, ezért használata termésbiztonságot, többlettermést eredményez.

 

A minősített vetőmag használata egyik legfontosabb feltétele a biztonságos és eredményes termesztésnek, ezért minden, az áruját értékesítésre termelő gazda jól felfogott érdeke, hogy a garanciát jelentő minősített, fémzárolt vetőmagot vessen!

 

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk