A francia vetőmag-minősítési rendszer, különös tekintettel az akkreditív minősítésre

A szántóföldi növények akkreditív vetőmag-minősítésére rövidesen hazánkban is lehetőség lesz.

Franciaország az elsők között volt egy ilyen rendszer gyakorlati kipróbálásában, ezért működésének megismerése érdekes lehet a hazai szakemberek számára is.

 

labor.jpg 

 
A vetőmag-minősítés a francia jogszabályok szerint állami feladat. Franciaországban a vetőmagvizsgálat állami felügyelet alá van helyezve, amit partnerségben a szakemberekkel és a fő minősítési szervezettel gyakorol. Ezzel a feladattal rendeleti úton a Hivatalos Vetőmag-ellenőrzési és Elismerési Szolgálat (Service Officiel de Contrôle et de Certification des Semences - SOC) a megbízott, amely a Vetőmag Szakmaközi Szervezet (GNIS) technikai szolgálata. Franciaországban a vetőmag-minősítési eljárás során lehetővé teszik a különböző akkreditív minősítést, előírják annak ellenőrzési rendjét. A szakma szigorúbb szabályokat alkalmaz, mint amikhez alkalmazkodni kellene (OECD rendszer és európai direktívák), pl. gabonánál és fehérjenövényeknél - az állam beleegyezésével - a minősített vetőmagnak csak az első generációját értékesítik, vagyis a legjobb minőséget.

 

 Mi az akkreditív minősítés lényege?

 

Az akkreditív ellenőrzést Franciaországban a SOC javaslatára, az agrárminiszter döntése alapján engedélyezik. Az akkreditív minősítés végzésére vonatkozó kérelmeket a SOC-hoz kell benyújtani. A kérelmező lehet természetes és jogi személy is.
Az ellenőrzésbe csak azokat a természetes és jogi személyeket lehet bevonni, akik kötelezik magukat arra, hogy az előírt szabályokat és szakmai következményeket, valamint a SOC rendeleteit betartják; látogatják a SOC által szervezett szakmai és továbbképzési napokat, ill. az ellenőrzés lefolytatásához szükséges technikai háttérrel (laboratórium, egyéb berendezések) rendelkeznek.
Az egyéb különleges kritériumokról - a fajta karakterének megfelelően - a szakmai szabályozás melléklete rendelkezik.
Az ellenőrzésre vonatkozó jogosítvány naptári évre vonatkozik, melynek érvényességét annak megfelelően hosszabbítják meg, hogy az előírt feltételeknek a továbbiakban is megfelelnek-e az akkreditív személyek (jogi vagy természetes).
Az ellenőrzés a termesztés minden szakaszára vonatkozik, a fajta-szaporításra, vetőmag-kiszerelésre, szállításra, kereskedelemre, és a vetőmaghasználatra.
A SOC-tól származó technikai instrukciók, vagy körrendeletek pontosítják a betartandó termesztési szabályokat és a kultúrák ellenőrzési körülményeit.
Franciaországban a hivatalos vizsgálatokat közvetlenül a SOC ellenőrei végzik.
A hivatalos vizsgálatok alatt történő ellenőrzéseket azok a szakértők hajthatják végre, akik rendelkeznek a szükséges minősítésekkel; semmiféle hasznot nem húznak a felügyelet gyakorlásából, akiket a SOC hivatalosan elismert és írásos kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hivatalos vizsgálatok szabályait betartják; akik az ellenőrzést a hivatalos vizsgálatra vonatkozó szabályoknak megfelelően végzik.
Az akkreditált szakemberek méréseit a SOC ellenőrei bizonyos mértékben ellenőrizhetik. Az akkreditálás ténye felhatalmazza az akkreditált személyeket, hogy hivatalos vizsgálat alatt álló ellenőrzést végezzen, ami folyamatos SOC ellenőrzés következtében válik hivatalossá.
Szankciók akkor alkalmazhatók, amikor a SOC által elismert szakértők gondatlanságból, vagy szándékosan megszegik a hivatalos vizsgálatot meghatározó szabályokat. Az engedélyük visszavonható, ellenőrzésük átvizsgálható és a vetőmag-minősítés törölhető, hacsak nem kimutatható, hogy a vetőmag-előállítás mindezek mellett a kívánt feltételeknek megfelel.
Az osztályozást a SOC végzi (figyelembe véve az ellenőrzések eredményeit), közvetlenül saját ellenőrei által, vagy hivatalos vizsgálat alatt történő ellenőrzések esetében a szakértők által végrehajtva és a SOC ellenőrei által érvényesítve.
Tételekből való mintavételezést is a SOC mintavevői, vagy meghatalmazott mintavevők végezhetnek (aki az akkreditált természetes, vagy jogi személy alkalmazottja, illetve független természetes személy).
A mintavételezést a Nemzetközi Vetőmag Vizsgálók Szövetsége (ISTA) által kidolgozott nemzetközi szabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

 

A hivatalos mintavételezést a SOC ellenőrei végzik, akiknek a következő feladatokat kell ellátni:
- a nem akkreditált vállalatok által minősítésre benyújtott tételek mintavételezése,
- tételek mintavételezése abban az esetben, amikor hivatalos ellenőrzés melletti mintavételezést hitelesítenek,
- tételek mintavételezése az ISTA nemzetközi címkéjének kiállítása céljából (narancsbizonyítvány).

 

Hivatalos ellenőrzés alatt álló mintavételezés esetében is, a mintavételezést végző vállalatoknak meg kell felelniük az elvárható eszköz, minősítési és eljárási követelményeknek. Ezek a követelmények és körülmények a SOC által rögzítve vannak.
A mintavételezés felelőseinek minősítése a SOC ellenőreire alkalmazandó követelmények szerint történik és hivatalos vizsgálat által szankcionálhatók.
A vállalat által certifikálásra benyújtott vetőmagtétel egy meghatározott aránya a SOC ellenőrei által végzett ellenőrző mintavételezés mintatárgyát képezi. Ez az arány elvileg minden vállalatnál ugyanaz, de ez módosítható, viszont ez az arány legkevesebb 5% lehet.
Hivatalos ellenőrzés során - a SOC megbízásából - a GEVES/SNES (Vetőmag- és fajtakutató és ellenőrzési csoport/ Vetőmag kísérleti állomás) vagy a Bio Geves laboratóriuma, vagy ezek képviselői által, kukorica és cirok vetőmagvak esetében az FNPSMS (Nemzeti Kukorica- és Cirokvetőmag Termesztő Szövetség) laboratóriuma által végrehajtott analízisről van szó.
Hivatalos vizsgálatokat az agrárminiszter által akkreditált laboratóriumok végezhetnek.
A SOC elrendelheti a vetőmagtételeknek csomagolás előtti, vagy utáni kiegészítő vizsgálatát, ellenőrizve ezzel minőségüket, és osztályának megfelelő értékek meglétét. Az elmentett eredmények lehetővé teszik bármely pillanatban a tesztelt, vagy analizált tételek osztályba sorolását és történetesen azok minősítésének visszavonását, amennyiben az nem felel meg a normáknak.

 

A SOC, - mint a GNIS szolgálata - a GNIS költségvetésének 75 %-ából részesül. Az igazgató státusza az agrárminisztertől nem függ, így biztosítva a szervezet függetlenségét. A SOC-nak 90 ellenőre van, melyből 50 állandó mérnök és szakértő. A szolgálat az ellenőrzések időszakában további 75 szezonális szakértőre, 1.500 minősítő szakemberre, 250 a vállalatoknál történő minősítésekért felelős ellenőrre támaszkodik. Az ellenőrzések évente 290 vállalatra, 330.000 ha szaporító területre és 75.000 tételre koncentrálódnak.

 

Az elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a francia rendszer több garanciát nyújt, mint külföldi megfelelői.

 

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk