Pártoló tag

 

PÁRTOLÓ TAG BELÉPÉSI KÉRELME ÉS NYILATKOZATA

 

A Szakmaközi Szervezet pártoló tagja különleges jogállású tag, aki a Szakmaközi Szervezet tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tag jogai nem illetik meg és a tag kötelezettségei nem terhelik. A pártoló tagok a Szakmaközi Szervezet szerveibe nem választhatnak és a Szakmaközi Szervezet szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. A pártoló tag kölcsönös előnyök alapján együttműködik a Szakmaközi Szervezettel.

A pártoló tagságot a Szakmaközi Szervezet elnökénél vagy ügyvezető igazgatójánál kell kezdeményezni, a pártoló tagsági jogviszonyról az Elnökség határoz. Az Elnökség elutasító határozatával szemben a jelentkező – az elutasító döntés kézhezvételét követő 30 napon belül – a Küldöttközgyűléshez fordulhat, amely e kérdésben soron következő ülésén végleges döntést hoz. A 30 napos határidő jogvesztő jellegű.

 

A pártoló tagsági jogviszony megszűnik

  1. a tag jogutód nélküli megszűnésével (halálával),
  2. a pártoló tagságról szóló írásbeli lemondással,
  3. ha az Elnökség a pártoló tagsági jogviszonyt határozatával megszünteti,
  4. ha az Alapszabály úgy módosul, hogy a pártoló tag jogintézménye megszűnik,
  5. ha a Szakmaközi Szervezet megszűnik vagy azt megszüntetik.

 

A pártoló tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén a pártoló tag, vagy annak hozzátartozója az addig befizetett vagy rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulást semmilyen jogcímen sem követelheti vissza.

 

Egyebekben a pártoló tagsági jogviszonyra a tagokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk