AZ OMMI díjtétel visszaigényléséről szóló rendelet!

 

 

Figyelem!

 


A 25/2004 (III.3.) FVM rendelet 135 § intézkedik a 2004. évi OMMI díjtételek 50%-nak és a 2003. évi fedezet hiányában visszautasított díjtétel visszaigénylések ügyében.
 A díjtétel visszaigényelhetőség lehetőségeiA visszaigénylés módja és menete részben eltér a korábbi évek gyakorlatától:Az igényléshez nem kell csatolni cégkivonat, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, családi gazdálkodókról szóló határozat másolatát.Fontos, hogy az igényt benyújtó a 141/2003 (IX.9.) Kormány rendelet szerint legyen regisztrálva az MVH-nál, a regisztrációs számot fel kell tüntetni a Támogatási kérelmen.(A V.T. javasolja, hogy ha a regisztrációs szám iránti kérelmet benyújtották de adminisztratív ok miatt nem érkezett meg erre hivatkozva a visszaigénylést nyújtsák be és hiánypótlás keretében kerüljön sor a regisztrációs szám későbbi közlésére )A visszaigénylésekhez a vonatkozó rendelet 25/2004 (III.3.) mellékleteit (20. és 32. számú mellékletet is!) kell kitölteni és ezen nyomtatványokon kell szintén visszaigényelni a január 1-től visszamenőlegesen igénylendő díjtétel támogatást.Az átmeneti időszakra való tekintettel a Terméktanács javasolja, hogy az 2003 november december hónapban elmaradt visszaigénylését is a fenti nyomtatványon nyújtsák be MVH-nak a már megadott postacímre.

Teljesen új, hogy a Támogatási kérelmek benyújtása nincs határidőhöz kötve és hiánypótlásra van lehetőség.A kitöltött nyomtatványokat a következő címre küldjék: MVH 1385 Budapest 62. Pf.: 867

 

135. §

 

(1) Vetőmagtermesztés és előállítás támogatása címén a miniszter által elismert terméktanács vagy terméktanácsi feladatot is ellátó szervezet igazolt tagjai – az OMMI által végzett, alkalmas minősítésű szántóföldi és faiskolai szemlék minősítési díjának a hazai termesztésű, alkalmasnak minősített vetőmag fémzárolási díjának, valamint a szaporítóanyag certifikációs díjának a kiadott számlán szereplő összeg áfát nem tartalmazó részének ötven százaléka erejéig, – támogatást vehetnek igénybe. A 2004. évi tavaszi vetéshez, ültetéshez – 2003. II. félévében – minősített vetőmag és szaporítóanyag támogatására már a 2003. évben benyújtott, de a támogatási keret kimerülése miatt elutasított pályázatok ismételten 2004. június 30-ig benyújthatók.

 

(2) Alkalmas minősítésűnek kell tekinteni az évelő kultúrák esetében végzett fenntartó szemlét is, ha annak megállapításai az alkalmasságot igazolják.

 

(3) Az e rendelet 20. számú mellékletek szerinti támogatási kérelmeket az MVH részére személyesen, vagy postai úton kell megküldeni, amelyhez csatolni kell:

 

a) az (1) bekezdésben megjelölt számlák másolatát, a számlák kifizetési
bizonylatainak másolatát,
b) az OMMI alkalmasságot megállapító okiratának másolatát,
c) az e rendelet 32. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat, valamint
d) nyilatkozatot a terméktanácsi vagy terméktanácsi feladatokat is ellátó
szervezeti tagságról.

 

(4) Az MVH a támogatási kérelmet a beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül bírálja el és állítja ki az igazolást, amennyiben a kérelemben foglaltak megfelelnek az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek. Az MVH a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

 

(5) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy kijavításra szorul, az MVH az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

 

(6) A támogatás a (4) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával igényelhető az adóhatóságtól. 

FORRÁS: AZ FVM honlapja www.fvm.hu/jogszabalyok

 

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk