A 173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet a piaci árinformációs rendszer működtetéséről és az ehhez kapcsolódó feladatokról 

 

Az agrárágazat irányításához, működtetéséhez és az európai uniós kötelezettségek ellátásához az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), Piaci Árinformációs Rendszert működtet (PAIR). Az AKI az EU által előírt rendben a feldolgozott adatokat az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának (DG Agri) továbbítja. A folyamatosan összesített és frissített adatok a https://pair.akii.hu Internet címen hozzáférhető.

 

A jelentésre kötelezettnek a rendelet melléklete szerinti azonosító lapot kell kitöltenie, évente egyszer, március 1-ig.

 

A vetőmagra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásról a rendelet 16§-a rendelkezik. A jelentésre kötelezettek a vetőmag termeltetéssel és forgalmazással foglalkozó szervezetek. A vetőmagvak termelői árára vonatkozó jelentést évente egyszer kell szolgáltatni. A jelentési időszak a tárgyév január 1-je és december 31-e közötti időszak. A vetőmagra vonatkozó éves jelentést a tárgyévet követő év október 1-éig kell az AKI-ba elküldeni az adatlapon megjelölt faxszámra. Az adatlap a következő honlapcímről érhető el: http://www.akii.hu/gazdel/piaci/adatlapok/16. par.htm

 

A nem EU tagországból importált hibridkukorica és cirok vetőmagra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén jelentésre kötelezettek a hibridvetőmagot importáló szervezetek. A hibridvetőmag-félék behozatali árára vonatkozó jelentést havonta kell szolgáltatni. A jelentési időszak tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak.A hibridvetőmag árára vonatkozó havi jelentést a tárgyhót követő hónap 10-éig kell az AKI-ba elküldeni az adatlapon megjelölt faxszámra. Az adatlap a következő honlapcímről érhető el: http://www.akii.hu/gazdel/piaci/adatlapok/17. par.htm 

 

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk