Rövid kitekintés Európa és a világ
„vetőmagos” történéseire

 

Beszámoló a külföldi szervezetek munkájáról, eseményekről tendenciákról.


CPVO Közösségi Növényfajta Hivatal

 

Április 19-20.-án a Közösségi Növényfajta Hivatal dán, francia, német és spanyol szakértők részvételével a fajta-elismerési vizsgálatok harmonizációja témájában tartott ülést. Számos érdekes kérdés, téma került megvitatásra, amelyek hatással lehetnek az Unió területén végzett DUS vizsgálatok jövőjére.
Felmerült a „kalász sorok” használatának szükségessége a DUS vizsgálatok során. A jövőben minden tagországban egyes esetekben a nemesítőknek lehetőségük lesz arra, hogy ismételten mintát küldjenek a DUS vizsgálatokhoz.
Szóba került a fajták elektroforetikus úton történő megkülönböztethetősége. A CPVO azon az állásponton van, hogy az elektroforézist csak kiegészítő eszközként kell használni akkor, amikor a morfológiai különbségek nem egyértelműek. /forrás ESA/

 

Június 13.-án ünnepelte a Hivatal fennállásának 10. évfordulóját. A jeles eseményen közel 200 magas rangú francia és EU hivatalnok képviseltette magát. Az ESA részéről a Szellemi Tulajdon és Nemesítői Jogok Bizottságának elnöke, Peter Lange úr mondott beszédet a rendezvényen. Beszédében gratulált a Hivatal kiváló munkájához, és kiemelte a CPVO és az ESA között fennálló jó partneri viszonyt. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a jövő kihívásaira, mint az oltalmi díjak további csökkentése, a megbízhatóbb vizsgálati módszerek kidolgozása, valamint a DUS vizsgálatok koncentrációja és harmonizációja a nemesítők bevonásával egyes növényfajoknál. /forrás ESA/

 

Június 14-én a CPVO Igazgatótanácsa rendkívüli ülést tartott, amelyen főként az Európai Vetőmag Szövetség nyomására az oltalmazott fajták listán tartási díját 300 euróról 200 euróra csökkentették 2006. január 1-től. Az ESA ezt nagy sikernek tartja, hiszen évente ez 1.000.000 EUR megtakarítást jelent a nemesítők számára. /forrás ESA/

 

ISF (Nemzetközi Vetőmag Szövetség)

 

Május 30.-Június 1. A Szövetség ez évi kongresszusát Chilében tartotta. A növénycsoportonként tartott szekcióüléseken, valamint a vetőmagkereskedők üzletkötési fórumán közel 1.000 szakember vett részt. A tagszövetségek találkozójára az ESA is meghívást kapott, - lehetőséget adva arra -, hogy beszámoljon az Európai Unióban  a vetőmag fronton történt legfrissebb fejleményekről és várható következményeiről. Az egyik legégetőbb továbbra is megoldatlan kérdés, az idegen GM vetőmagtartalom határértékének kijelölése a konvencionális vetőmagtételekben.
A konferencia ideje alatt három ISF állásfoglalás került véglegesen elfogadásra:
- A növénygenetikai források mezőgazdaság számára történő megőrzéséről és felhasználásáról.
- A genetikailag módosított növények nemesítéséről és felhasználásáról.
- Lényegében származtatatott fajták használata a még nem oltalmazott fajták esetében.
Az állásfoglalások tartalma a Szövetség honlapjáról www.worldseed.com letölthető. /forrás ISF/

 

ESA Európai Vetőmag Szövetség

 

Az utántermesztett vetőmag (Farm Saved Seed FSS) után járó licencdíj begyűjtés a szabadalmazott fajtáknál nem megoldott. A kialakult helyzet jelentős bevételkiesést jelent a növénynemesítők számára, valamint közvetve a teljes vetőmagágazatot sújtja a fémzárolt vetőmaghasználat visszaesése miatt. Az ESA ezért a tagszövetségeinek bevonásával egy felmérést készít. Célja, hogy megvilágítsa az EU Bizottság számára, hogy az elmaradt licencdíjak mekkora veszteséget jelentenek az európai vetőmagágazatban. /forrás ESA/

 

EU Bizottság

 

Március 31. Lengyelország kéri a Bizottságot, hogy engedélyezze az EU közös fajtalistán szereplő 17 GM kukoricafajta termesztésének betiltását. Lengyelország a betiltás okaként részint a fajták termesztésének egészségre és környezetre káros hatását jelölte meg. Lengyelország kérelmének másik indoka az volt, hogy egyes termesztésre engedélyezett GM fajták a FAO 300-as éréscsoportnál hosszabb tenyészidejűek, amelyek az ország éghajlati viszonyai miatt alkalmatlanok a lengyelországi termesztésre. Lengyelország két év haladékot kért, hogy hivatalosan lefolytathassa az érintett fajták vizsgálatát. /Forrás EU Bizottság/

 

Április 4. Görögország kéri a Bizottságot, hogy engedélyezze az EU közös fajtalistán szereplő 17 GM kukoricafajta termesztésének betiltását. A kérelem okának egyedül a kukoricafajták egészségre és környezetre gyakorolt veszélyességét nevezték meg. Mivel az EU különböző tudományos bizottságai már biztonságosnak találták ezen kukoricavonalak termesztését és felhasználását, a Bizottság kérte Görögországot, hogy konkrét információkkal is támassza alá érveit. /Forrás EU Bizottság/

 

Április 18. A Bizottság határozatban 2005/317/EC szigorította meg a géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, vagy abból előállított kukorica glutén takarmány, vagy az abból előállított sörtönköly USA-ból származó importját, mivel március 22-én az amerikai hatóságok jelentették, hogy nem engedélyezett Bt10 GMO kukorica került az EU területére. A fokozott ellenőrzés eredményeként május 24-én Írországban találtak nem engedélyezett Bt10 kukoricát. Az intézkedés óta 290 esetben elvégzett vizsgálat közül eddig ez az egy bizonyult pozitívnak.
Mivel a fajtakísérletekre engedélyezett Bt11 kukorica összetéveszthető a Bt 10-el, ezért a fajtakísérletre szánt vetőmagtételeket a tagállamoknak ellenőrizniük kell, és jelentési kötelezettséggel tartoznak a Bizottság felé. /Forrás EU Bizottság/

 

Május 24. Továbbra sincs konszenzus az EU Bizottságon belül a konvencionális vetőmagtételekben megengedett idegen GM vetőmagtartalom határértékéről. A Bizottság ismételten megbízta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) újabb vizsgálatok elvégzésével a kérdést illetően. A vizsgálatok elvégzéséhez legalább hat hónap szükséges. Így az EU döntéshozók legkorábban csak 2006 elején tudnak érdemben foglalkozni a kérdéssel. /Forrás ESA/

 

          © VSZT 2015. | © Web:

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk